Monthly Archives: September 2012

घंटा…

एखादी गोष्ट कधी तरी खूप आवडते  आणि कधी एकदम नकोशी होते. प्रत्येकाच्याच आठवणीत एक महत्त्वाचं स्थान असलेली ही वस्तू आहे- ती म्हणजे घंटा! आमच्या शाळेत एक पितळेचा गोल तुकडा  तारेने टांगलेला असायचा. शाळा सुरु व्हायची वेळ  झाली, की  महादेव शिपाई  … Continue reading

Posted in सामाजिक | Tagged , , | 21 Comments