Monthly Archives: October 2013

तुका म्हणे..

काही दिवसापूर्वी संत तुकारामांची गाथा वाचणे सुरु केले. तुकाराम महाराजांचे स्त्री विषयक विचार पाहून ” हे असे का?” हा प्रश्न मनात नक्कीच उभा राहिला. गाथे मधे एका अभंगात हे असे लिहिलेले आहे:- गुज बोलावे संतासी, पत्नी राखावी जैसी दासी, लाड … Continue reading

Posted in मराठी | Tagged , , , | 24 Comments