Tag Archives: अनूभव

नेट सन्यास??

नाही मी नेट सन्यास घेतलेला नाही. कारण आता तिन -चार दिवस झाले तरीही  एकही पोस्ट नाही म्हणून  बरेच मेल आलेत  म्हणून हे पोस्ट लिहितोय . मी सध्या व्हेकेशन वर आहे, त्या मुळे दिवसभर भटकणे सुरुच आहे बायको मुलीं सोबत, त्या … Continue reading

Posted in अनुभव | Tagged , , | 14 Comments