Tag Archives: अशोक राव कवी

सेम सेक्स लव्ह इन इंडिया..होमोसेक्स्युअलिटी – …

हिंदुस्थान टाइम्स मधला एक लेख आहे , रुथ वनिता आणि सलिम किडवई  ह्यांच्या  पुस्तकाचे स्वैर परिक्षण आहे ते, ह्या दोघांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे- सेम सेक्स लव्ह इन ईंडिया. ( (या पुस्तकाचे परिक्षण  लेखक अशोक रावकवी आहे )) मनाला बोचणारा एक उल्लेख … Continue reading

Posted in सामाजिक | Tagged , | 8 Comments