Tag Archives: इंटरनेटचे गुलाम

इंटरनेट चे गुलाम

लहान वयात मुलांना इंटरनेट हाताळू देणं हे हल्ली एक फॅड झालंय. आजच्या बदलत्या युगात मुलांना इंटरनेट आलंच पाहिजे ( त्यात काय यायचं आहे? )  पण हा पालकांचा एक अट्टाहास असतो. मग मुलांना सातवी आठवी मधेच नेट वापरण्यासाठी परवानगी दिली जाते. … Continue reading

Posted in कम्प्युटर रिलेटेड | Tagged , , , , , , , | 89 Comments