Tag Archives: इन्कम

किती पगार म्हणजे पुरेसा पगार??

समजा मन्थली ग्रॉस सॅलरी १ लाख रुपये आहे आता आपण खर्च बघू… इन्कम टॅक्स ३३०००/- रु. घराचा हप्ता.. ३००००/- रु. (खर्च टोट्ल.. ६३०००/- रु.) पेट्रोल खर्च,, ७००००/रु. ( खर्च टोटल ८५०००/-रु) खाणे पिणे रशन वगैरे फळं, भाज्या, दुध, शाळेची फिस, … Continue reading

Posted in गम्मत जम्मत | Tagged | 7 Comments