Tag Archives: ऑर्कुट

माझे ऑर्कुट मित्र आणि त्यांचे प्रोफाइल्स.

हा लेख खूप मोठा होणार आहे ह्याची मला कल्पना आहे पण वाचतांना तुम्हाला अजिबात कंटाळा येणार नाही ह्याची खात्री मला आहे. ह्या ऑर्कूट्चा शोध कोणी लावला असेल? गुगलींग केलं..आणि असं कळलं की हे एका ऑर्कूट नावाच्या माणसाने गुगल मधे काम … Continue reading

Posted in अनुभव | Tagged , | 23 Comments