Tag Archives: देवी

पावागढ..

ह्या फोटो मधे काय दिसतंय ? एक मंदीराचा कळस? मग त्यात इतकं विशेष काय- असे कळस तर जागोजागी दिसतात.  एखाद्या सामान्य मंदिराचा कळस असता हा तर त्यावर इथे  लिहायला घेतलं नसतं. पण थोडी विचित्र गोष्ट नजरेला पडली  ह्या ठिकाणी म्हणून … Continue reading

Posted in प्रवासात... | Tagged , , , | 28 Comments