Tag Archives: पिअर्सिंग

टॅटो,पिअर्सिंग, बॉडी आर्ट

किंबरली व्लॅमिंक ने आपल्या चेहेऱ्यावर ५६ स्टार्स चे टॅटो काढून घेतले – ही  बातमी सगळ्यांनीच वाचली असेल. बरं तिचं म्हणणं असं होतं की तिने फक्त ३ टॅटॊ काढण्यास सांगितले होते, पण त्या फ्रेंच आर्टीस्ट ने ५६ स्टार्स काढले चेहेऱ्यावर.. किंबरली … Continue reading

Posted in कला | Tagged , , , , | 11 Comments