Tag Archives: पोपट

पोपट मेला हो ssss…

वापीचे एक हॉटेल. नेहेमीप्रमाणे काम आटोपल्यावर रुम वर जाऊन फ्रेश झालो, तेवढ्यात रुम बॉय काही हवे आहे का म्हणून विचारायला आला.  वापी चे लोकेशन  खूप इंटरेस्टींग   आहे  . एका बाजूला केंद्रशासित प्रदेश सिल्वासा, आणि दुसऱ्या बाजूला दमण, वापी मात्र गुजरात … Continue reading

Posted in सामाजिक | Tagged , , , , , | 33 Comments

पोपट आणि कुत्रा…

या विषयावर पुलंनी लिहुन ठेवल्यामुळे इतर कोणी यावर लिहिण्याचा प्रयत्नच करत नाही.  पुलंचा जो पोपटावरचा लेख होता त्यावर तर मी अगदी जाम फिदा होतो. सगळ्यात सुंदर लेख होता तो पाळीव प्राणी या  विषयावरचा. त्यातलं ते वाक्य अजुन ही आठवतं, की … Continue reading

Posted in अनुभव | Tagged , , | 32 Comments