Tag Archives: बार्बेक्यु नेशन

बार्बेक्युनेशन..

तुम्ही एखाद्या हॉटेलमधे  जाता. जर पंचतारांकित हॉटेल असेल तर,  त्या हॉटेलमधे लॉबी मधे शिरल्या बरोबरच आपल्या  पेक्षा वेटरचे कपडे जास्त चांगले दिसताहेत का? हा प्रश्न छळत असतो. सगळे टु पीस सुट मधले वेटर्स , आणि तुम्ही स्वतः कॅजुअल मधे.

Posted in खाद्ययात्रा | Tagged , , | 55 Comments