Tag Archives: भटकंती

हार्ड कोअर भटक्यांचा ब्लॉग

कधी तरी ( खरं सांगायचं तर नेहेमीच) असं वाटतं की नाही की सगळं  काही सोडून मस्त पैकी खांद्यावर एक हॅवरसॅक घेउन फिरायला जावं कुठेतरी. प्रत्येकामध्ये एक साहसाचा कीडा असतो. काहीतरी साहसी करावं असं वाटत असतं,  पण बहुतेकाचं साहस हे  जवळपासच्या … Continue reading

Posted in प्रवासात... | Tagged , , , , , , | 38 Comments