Tag Archives: मी शिवाजी भोसले बोलतोय

पुन्हा एकदा शिवाजी राजे माझ्या नजरेतुन

या चित्रपटाचा रिव्ह्य़ु इतक्या ठिकाणी आलेला आहे की सगळी कडे गुडी गुडी लिहिल्या गेलंय. तरी पण माझ्या दृष्टीतून हा चित्रपट कसा वाटला? ह्याचा उहापोह केलाय इथे.

Posted in मनोरंजन | Tagged | 13 Comments