Tag Archives: वरूण गांधि

फक्त वरूण गांधिच कां?

ज्या देशामधे ७० ट्क्क्यांच्या वर हिंदू लोकसंख्या आहे, त्या देशामधे हिंदू हिताबद्दल लिहिणे किंवा बोलणे म्हणजे महत्पाप समजले जाते. असे कोणी बोललं की मग आपली निधर्मी इमेज अजुन चमकवण्या साठी  स्व घोषित नेते हिंदूंच्या विरोधात मुक्ताफळं उधळायला तयार असतात.

Posted in राजकिय.. | Tagged , , | 2 Comments