Tag Archives: वृद्ध

मुंबई.. वॄद्धांनी रहाण्या साठी ’सुरक्षित’ आहे का?

माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे का वृद्धांना? आपण रहातो कसे तर कंजूष माणसासारखे.. नेहेमीच हा विचार मनात असतो, की मुलांची शिक्षणं व्हायची आहेत, आजारपण, म्हातारपण या साठी पैसा गाठीशी असायला हवा, म्हणून आज काटकसर करून पैसा जमा करून ठेवण्याकडे आपला … Continue reading

Posted in सामाजिक | Tagged , | 22 Comments