Tag Archives: शाळां

शाळांचे नियम

प्रत्येक शाळा आपापले कांही तरी नियम बनवते. आणि ते नियम कुठल्यातरी समुदायाला जाचक वाटतात. बरं हे केवळ भारतातच  घडत नाही, तर सगळ्या जगात घडते. फक्त कमी जास्त  प्रमाणात ! माझी मुलगी लहान असतांना एकदा ( धाकटी) ने कांही तरी सण … Continue reading

Posted in परिक्षा.., सामाजिक | Tagged , | 10 Comments