Tag Archives: सेक्स टॉइज

सेक्स टॉइज

हे असं भलतं सलतं डिस्कस करणं तर दुरच, पण इथे आपल्या समाजात यावर बोलणं पण वाईट समजलं जातं, तरी पण आज यावर काहीतरी लिहिण्याची हिंम्मत करतोय.  खरं तर हा विषय आपल्या समाजात अजूनही टॅबो या सदरातच मोडतो. परवाचीच गोष्ट आहे, … Continue reading

Posted in सामाजिक | Tagged , , , | 65 Comments