Tag Archives: स्वभाव

कौतुक

स्वभाव कधी बदलतो का? कठीण प्रश्न आहे. पण विचार करा आणि स्वतःला प्रामाणिक पणे उत्तर द्यायचे म्हटले तर लक्षात येईल की मूळ स्वभाव कधीच बदलत नाही. वेळ प्रसंगी आपण त्याला मुरड घालून आपला स्वभाव बदलला आहे अशी स्वतःची समजूत घालून … Continue reading

Posted in अनुभव | Tagged , , , , , , , | 25 Comments

स्वभाव..

शरीराच्या असंख्य अवयवा बरोबरच आपला इतर कोणाला कधीच  न दिसणारा  एक अवयव पण असतो- आणि तो पण सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा .  पती- पत्नीच्या नात्यांमधे   पण त्याची ओळख पटायला कित्येक वर्ष जावी लागतात-  तो म्हणजे स्वभाव. या स्वभावाच्या पण गमती … Continue reading

Posted in सामाजिक | Tagged , , , | 55 Comments