Tag Archives: Air India

एअर इंडीया

एअर इंडीयाची मुंबई – मंगलोर आय सी १७९ फ्लाइट. !.कालच बातमी वाचली-एअर इंडीयाच्या  विमानात एक्स्ट्रॉ पॅसेंजर्स नेले.विमानात जागा नसतांना पण बोर्डींग पासेस इशु केलेत . मग अशा परिस्थिती मधे काय करावं, केबिन क्रू ने?  एक्स्टॉ पॅसेंजर्स ला बोर्डींग पास इशु … Continue reading

Posted in प्रवासात... | Tagged , , , | 10 Comments