Tag Archives: Mario

मारिओ

मारिओ हा गेम खेळला नाही असा माणुस विरळाच. तुम्ही अगदी कुठल्याही एज ग्रुप मधले असाल तरिही हा गेम तुम्ही निश्चितच कधी ना कधी खेळले असालच.मारिओ ह्या केवळ ५० केबी च्या गेम ने एके काळी सगळ्य़ांना अगदी वेडं करुन ठेवलं होतं. … Continue reading

Posted in खेळ | Tagged , , , , , , | 14 Comments