Tag Archives: Rakhi pournima

दादा ,भाई ,नौरोजीं …

राखी !!! मला राखी अगदी खूप खूप मनापासून आवडते!! .. काय झालं?? धक्का बसला का??नाही.. तुम्हाला अजिबात धक्का बसणार नाही हे वा्चून याची मला पुर्ण खात्री आहे. कारण तुम्ही खुप हुशार आहात हे मी चांगलं ओळखून आहे….  … तुम्ही अगदी … Continue reading

Posted in सण | Tagged , | 12 Comments