Tag Archives: Rape

बलात्काराष्ट्र??

(महा ) बलात्काराष्ट्र गेले काही दिवस अशा बातम्या एकिवात येत आहेत की वाचल्यावर रक्त उसळावं. महाराजांच्या काळात , सह्याद्रिच्या दऱ्या खोऱ्यात मर्द मराठ्यांच्या नंग्या तलवारी  यवनांपासून आयाबहिणींची अब्रू वाचवण्यासाठी ज्या तळपायच्या, त्याच तलवारी आता  आता  एखाद्या स्त्रीच्या अब्रू चे धिंडवडे … Continue reading

Posted in सामाजिक | Tagged , , , , | 46 Comments

जेसी डूगार्ड किडनॅपिंग-रेप

गॅरिडॊ नावाचा एक रिपिटेस सेक्स ऑफेंडर, ज्याला १९७१ साली ११ वर्षांची शिक्षा करण्यात आलेली होती, रेप आणि किडनॅपिंग करता. शिक्षा भोगुन बाहेर येतो, आणि पुन्हा जेल मधे जावे लागु नये असे वागण्याऐवजी पुन्हा एका मुलिला .. जेसी डूगार्ड ..वय वर्षं … Continue reading

Posted in आंतरराष्ट्रिय पॉलिटिक्स | Tagged , , | 11 Comments