Tag Archives: United Air

युनायटेड ब्रोक माय गिटार्

विमानाने प्रवास करतांना बरेचदा बॅगमधलं काही सामान  चोरीला जातं, तर कधी तुमचं सामान डॅमेज पण होतं. जरी तुम्ही फ्रॅजाइल म्हणून टॅग लावला तरी पण तुमच्या कडुन एक सही घेतली जाते- टॅग वर की जर सामान डॅमेज झाले तरीपण त्यात एअरलाइन्सची … Continue reading

Posted in प्रवासात... | Tagged , | 7 Comments